PŘEDSTAVENÍ
 MORAVIAN WALKING 
 
 
 
MORAVIAN WALKING z.s. JE KOMPLEXNÍM PROJEKTEM, ČINNOSTÍ A INICIATIVOU Janka VAJČNERA, ČLENŮ SPOLKU A PŘÍZNIVCŮ ZDRAVÉHO A AKTIVNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU V PROSTŘEDÍ MORAVY, SLEZSKA A ČECH, POMOCÍ ORIGINÁLNÍ TECHNIKY SEVERSKÉ CHŮZE – NORDIC WALKING A DALŠÍCH POHYBOVÝCH, REKONDIČNÍCH, POZNÁVACÍCH, ZÁŽITKOVÝCH, KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT A PROGRAMŮ S TÍM SPOJENÝCH. 
 
CÍLEM je pohybovou aktivitou Nordic Walking, originálními programy a nabídkou služeb, motivovat širokou veřejnost k pozitivnímu myšlení, chování a prožívání s využitím individuálních krajových možností a výsledkem je snaha o zkvalitnění současného a budoucího života místních obyvatel a návštěvníků jednotlivých lokalit. To vše a mnohem více na základech filosofie Nordic Walking, ale i Nordic Fitness a Nordic Fitness Running.
Jedním z hlavních a dlouhodobých cílů je i nadále budovat a šířit tradiční značku Moravian Walking na základě hodnot a již uznávaného a respektovaného jména Moravian Walking nejen v České republice, ale i ve světě.
 
PROSTŘEDÍM realizací je nejen region Moravy, Čech a Slezska, ale i za hranicemi České republiky v rámci mezinárodních kooperací, soutěží, kongresů, workshopů a v aktivitách spojených s cestovním ruchem. Snažíme se o využití potencionálu České republiky, jak její historie, kultury, tradic a přírody v propojení s Moravian Walking z.s. 
 
ČINNOSTÍ Moravian Walking z.s. se také zaměřujeme na propagaci,  prezentaci a zviditelnění cestovního ruchu a destinační turistiky v jednotlivých krajích České republiky, míst známých i neznámých. Tím motivovat širokou veřejnost k aktivnímu poznávání naší země. Samozřejmostí je propagace České republiky i v zahraničí a tím vytvářet prostor a iniciativu k návštěvě České republiky.